Posició d’Adjunt/a a Gerència

Posició d’Adjunt/a a Gerència

Sobre el CVC:  El CVC és un centre de recerca sense finalitats de lucre i amb estatus legal propi, fundat el 1995 per la Generalitat de Catalunya i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). El CVC és, a més, un centre CERCA.  La nostra missió és dur a terme investigació capdavantera en el camp de la visió per computador aconseguint el més alt impacte internacional. També promovem la transferència de coneixement a la indústria i a la societat. Per últim, ens esforcem per preparar i formar investigadors al més alt nivell europeu.   El CVC s’ha posicionat com a especialista en el camp de la visió per computador i és considerat com un referent en la creació de coneixement per a la societat.  La visió per computador és una àrea d’investigació apassionant i una tecnologia omnipresent que dota a les màquines del sentit de la visió. El CVC és un matrimoni d’èxit entre coneixement i innovació. A més dels nostres èxits científics d’avantguarda, hem establert vincles duradors amb socis industrials i hem creat diverses spin-off.  Context i missió:  El Centre de Visió per Computador busca candidats/es per ocupar la plaça d’adjunt/a a gerència amb funcions delegades de responsabilitat directa en la gestió de la nova àrea de Recursos Humans, i per extensió en l’àrea d’Administració (gestió econòmica, serveis i contractació, i en la supervisió i coordinació de la gestió normativa i econòmica dels projectes competitius)  Requisits mínims: 
  • Experiència contrastada en l’àmbit de la gestió de la recerca amb responsabilitats a l’àrea d’administració. 
  • Experiència en gestió de persones. 
  • Experiència en la gestió de projectes europeus. 
  • Fluïdesa en anglès
Condicions: 
  • El lloc de treball s’establirà al CVC (Campus Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra, Cerdanyola del Vallès) 
  • Contracte d’interinitat de sis mesos de durada, segons requisits del sector públic, mentre duri el procés de selecció o promoció. 
  • Inici: ASAP 
  • Retribució acord a les taules salarials del centre, equivalent a la categoria de cap d’administració.
Procediment per aplicar:  Les persones interessades hauran d’enviar el seu CV a l’adreça cvc-rrhh@cvc.uab.es indicant l’assumpte 20191101_ADJ_GERENCIA i seran contactades personalment.  Data límit per aplicar: 15 de novembre de 2019 
In accordance with current legislation on the Protection of Personal Data, we inform you that your data will be incorporated into a processing under the responsibility of the Computer Vision Center (CVC) in order to manage candidates for the selection process of company personnel. You can find more information in our Privacy Policy.]]>