Enginyer junior (projecte Zinkcat)

Enginyer junior (projecte Zinkcat)

Principals tasques: 4.1. Validació de mostra de mercat per testeig. 4.2. Testeig UX dels prototips. Període de contractació: Data d’inici prevista el dia 1 de setembre de 2020. Contracte fins 30 de juny de 2021, amb possibilitat de pròrroga segons evolució del projecte. Condicions salarials: Categoria enginyer/programador junior. Salari brut anual 20.260 eurs. Data límit per candidatures: 10 d’agotst de 2020 Atesa la situació COVID19, es contempla la incorporació en modalitat de teletreball. Com aplicar? Per aplicar, enviar el vostre CV mitjançant el formulari online, indicant el següent codi d'oferta (offer code): 27072020_ZINKCAT. Projecte finançat en el marc RIS3CAT Comunitat MèdiCa-ZINKAT (número expedient:COMRDI18-1-0014)  amb el suport d'ACCIO. In accordance with current legislation on the Protection of Personal Data, we inform you that your data will be incorporated into a processing under the responsibility of the Computer Vision Center (CVC) in order to manage candidates for the selection process of company personnel. You can find more information in our Privacy Policy.