Cap d'administració i finances

Cap d'administració i finances

Responsabilitats: Planificar, gestionar i controlar de manera efectiva els recursos financers necessaris per a la realització de la recerca d'excel.lència que es realitza al centre, oferint informació financera oportuna, precisa i fiable, que faciliti la presa de decisions, garantint el compliment de la normativa i la protecció dels actius del centre. Tasques principals:
 • Rendiment de comptes: planificació i coordinació de les auditories internes i externes, presentació d’informes a les administracions.
 • Preparació i seguiment de pressupostos. Seguiment de la tresoreria.
 • Preparació de la informació econòmica i financera a presentar al Consell de Govern.
 • Realitzar tancaments periòdics, conciliacions de balanç, anàlisi de desviacions i informes.
 • Supervisar i garantir el compliment normatiu en matèria fiscal i financera.
 • Assessorar en estratègies d’inversions financeres.
 • Col·laborar en la gestió econòmica de projectes públics i privats i en la seva justificació
Formació : Grau en Economia, ADE o similar. Formació complementària sobre el sector públic. Experiència: Experiència en gestió econòmica i financera en un centre de recerca del sector públic català. Experiència en auditories econòmiques i de compliment legal del sector públic. Habilitats i competències: Persona amb criteri, precisa, analítica i ordenada, disciplinada, amb alta capacitat de treball en equip i acostumada a treballar amb terminis ajustats, flexible i multitasca, habituada a treballar en un ambient dinàmic i multicultural. Idiomes: Anglès (nivell intermedi), català i castellà, nivell natiu. Informàtica: Usuari de Microsoft Office, programes comptables, intranets de gestió pública. Oferim:
 • Incorporació immediata
 • Salari segons vàlua i categoria laboral CVC
 • Facilitats de conciliació
 • Teletreball
Lloc de treball: Cerdanyola del Vallès (campus UAB). Data límit per presentació de candidatures: 30 novembre de 2020 Els interessats i interessades han d’enviar el seu CV actualitzat a la següent adreça electrònica: mromero@solidselection.com