2 posicions de perfil tècnic postdoctoral en ciències de la computació

2 posicions de perfil tècnic postdoctoral en ciències de la computació

Fostering Emerging Market of Internet of Things" (FEMIoT), acreditada per la Generalitat de Catalunya. Contracte full-time, per la durada del projecte. Com aplicar? Per aplicar, enviar el vostre CV mitjançant el formulari online, indicant el següent codi d’oferta (offer code): 10122020_FEMIOT. Podeu trobar el formulari online aquí: http://www.cvc.uab.es/?page_id=107 Data límit per presentar candidatures: 28/12/2020 El contracte será finançat pel projecte FEM IoT, amb codi d’expedient 001-P-001662 i cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea en el marc del Programa Operatiu FEDER 2014-2020.
In accordance with current legislation on the Protection of Personal Data, we inform you that your data will be incorporated into a processing under the responsibility of the Computer Vision Center (CVC) in order to manage candidates for the selection process of company personnel. You can find more information in our Privacy Policy.