Enginyer junior per a projecte LOOMING FACTORIES d'Agrupació de Tecnologies Emergents

Enginyer junior per a projecte LOOMING FACTORIES d'Agrupació de Tecnologies Emergents

El projecte LOOMING FACTORIES d'Agrupació de Tecnologies Emergents és un projecte col·laboratiu enfocat a la introducció de noves tecnologies a les fàbriques per convertir-les en Smart Factories (Fàbriques Intel·ligents). Concretament, es vol estudiar el paper de la Robòtica Col·laboratiu als processos a la fàbrica. Una part important és complementar els robots amb sistemes de visió per guiar-los a l'hora de portar a terme les seves tasques. Concretament el Centre de Visió de Visió participarà en dues tasques: 
  1. Monitoritzar l'operari que està treballant al costat del robot col·laboratiu per evitar que la persona s'acosti massa al robot (i es faci mal). També es vol incorporar temes de Realitat Augmentada per indicar-li a l'operari quines zones són segures i quines no. 
  1. Implementar un sistema de Bin Picking amb Reinforcement Learning: d'alguna manera el robot ha d'aprendre de forma autònoma la millor manera d'agafar unes peces d'un contenidor. 
Es busca un perfil analista junior amb el grau d'enginyeria informàtica i el màster en visió per computador assolit amb experiència laboral prèvia com a “computer vision junior engineer”.   Requisits:  Coneixements de llenguatges de programació, tals com: 
  • Llenguatge de programació: C / C++ i Python 
  • Llibreries numèriques: Numpy / Scipy 
  • Llibreries d’aprenentatge computacional: SkLearnlibSVM  
  • Llibreria de Visió per Computador: OpenCV 
  • Coneixements de Realitat Augmentada, tipus de projeccions 
  • Coneixements de Pose Detection amb Deep Learning 
  • Coneixements de Reinforcement Learning
S’ofereix contracte d’un any amb possibilitat de pròrroga, lligat a durada del projecte.  Sou en funció de les categories laborals del centre.  Data límit per a presentació de candidatures: 25/01/2021  Si esteu interessats, envieu el vostre CV mitjançant el formulari online de la web del CVC, indicant el següent codi d’oferta a la casella “offer code”: 20210118_LOOMING  Aquest contracte serà finançat pel projecte LOOMING FACTORY (ref.: 001-P-001643), amb el suport de la Secretaria d'Universitats i Recerca del Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament procedent del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a agrupacions en tecnologies emergents per a la realització de projectes de valorització i transferencia de resultats de la recerca.