El CVC, la Fundació Autònoma Solidària i NOVACT guayadors del premi al Bé social 2022 de l’Associació Catalana d’Intel·ligència artificial

El CVC, la Fundació Autònoma Solidària - UAB i NOVACT (Institut Internacional per a l'Acció Noviolenta) han guanyat el premi al Bé social 2022 de ACIA per la investigació “Racisme digital i COVID-19. Discursos racistes i antiracistes a Twitter durant la pandèmia”

Col·laboracions entre universitats, centres de recerca i organitzacions són necessàries per fer de la intel·ligència artificial una eina útil per a la promoció de drets. La investigació “Racisme digital i COVID-19. Discursos racistes i antiracistes a Twitter durant la pandèmia” realitzada per el CVC, la Fundació Autònoma Solidària - UAB i NOVACT (Institut Internacional per a l'Acció Noviolenta) ha guanyat el premi al Bé social 2022 de l’Associació Catalana d’Intel·ligència artificial (ACIA).

Els nostres investigadors Jordi Gonzalez Sabaté i Diego Velazquez, han ajudat des de la #VisióPerComputador a establir la base científica per conèixer millor l'ecosistema dels missatges discriminatoris i racistes a Twitter Fin ➡️ Articular respostes antirracistes més eficients des de tots els àmbits i agents socials.

📊 Es van analitzar 1.063 piulades associades a #covid19 i als #temporers i temporeres en català i castellà.➡️El 8,3% dels missatges son explícitament racistes, el 34,9% son de justícia o pro-drets humans, i un 35,9% es classifiquen com a “neutres"

Però... què s'amaga sota comentaris suposadament neutres? 🤔
Es camuflen com a “fets objectius” però contenen dades parcials i descontextualitzades, llenguatge racista i #estereotips. De forma subtil reforcen la idea falsa de perill i amenaça aprofitant el context de pandèmia.

L’estudi aprofundeix en la perillositat d’aquests tipus de missatges, tot i estar camuflats com a fets objectius, reforcen marcs de pensament #racista a través de repeticions i associacions entre #pandèmia i #migració.

Més informació:

http://www.cvc.uab.es/blog/2022/02/10/el-discurs-racista-a-twitter-durant-la-pandemia-sinvisibilitza-i-es-camufla-dinformacio-objectiva/

Descàrrega l'informe complet:  

CAT https://www.uab.cat/doc/informeracismedigitalicovid19 

CAST https://novact.org/wp-content/uploads/2022/02/Racisme-Digital-i-Covid19_Persones-Temporeres_FAS_ESP.pdf