Gestió econòmica-administrativa per la Xarxa RDI en Intel·ligència Artificial

Gestió econòmica-administrativa per la Xarxa RDI en Intel·ligència Artificial

La Xarxa d’RDI en Intel·ligència Artificial es va articular a finals de l’any 2022 gràcies al finançament de l’AGAUR (Generalitat de Catalunya) i representarà el sector de la Innovació en Intel·ligència Artificial (IA) a Catalunya, amb ànim de consolidar l’ecosistema català d’IA i posicionar el territori com un hub líder de recerca i innovació d’IA del sud d’Europa, articulant la interacció entre els actors científics i teixint llaços amb el sector empresarial, generant impacte sòcio-econòmic.

La Xarxa RDI-IA té com a missió dotar l’ecosistema català d’IA de mecanismes de transferència tecnològica i de valorització del coneixement generat a les universitats i centres de recerca i tecnològics, seguint paradigmes d’innovació oberta on participin els diferents agents del sistema i generant dinàmiques de co-innovació amb les empreses de l'ecosistema amb una proposta de valor enfocada a l'àmbit de la intel·ligència artificial.

La Xarxa està formada per 28 grups de recerca de 16 institucions diferents. També compta amb entitats adherides formades pels principals actors de l’ecosistema d’intel·ligència artificial del territori.

Amb l’ànim d’ajudar a impulsar la Xarxa, cerquem una figura de gestió econòmica de la Xarxa RDI-IA.

Funcions principals:

● Seguiment i control de cada activitat; identificació de possibles desviacions; suport en l’establiment de mesures de mitigació i reconducció d’activitats.
● Supervisió dels lliurables i elements generats pel correcte compliment dels objectius.
● Gestió de les memòries técnico-econòmiques anuals de seguiment.
● Suport en el desenvolupament de les tasques principals de la Xarxa.
● Suport en les tasques de comunicació, preparació i gestió d’esdeveniments.
● Suport en la cerca i gestió de convocatòries de finançament públic per assegurar la sostenibilitat de la pròpia estructura.

Condicions contractuals:

● La posició estarà ubicada al Centre de Visió per Computador, al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona (Cerdanyola del Vallès).
● Contracte indefinit per activitats científico-tècniques (Llei 17/2022 de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació) vinculades al projecte i durada pressupostària.
● Jornada completa (37,5 hores setmanals) amb flexibilitat horària que permet conciliar la vida laboral i personal.
● Treball in situ 3 dies a la setmana per coordinar-se amb la resta de l’equip (fins a dos dies de teletreball).
● Salari: Oferim un sou competitiu proporcional a les qualificacions i experiència del candidat i segons les taules salarials de l’entitat.
● Data prevista d’inici: 03/05/2023

Requisits de la persona candidata:

● Titulació: Grau universitari o equivalent en l’àmbit de la gestió empresarial i/o econòmica.
● Idiomes: Imprescindible nivell alt de català, castellà i anglès.
● Persona amb criteri, precisa, ordenada, disciplinada, amb alta capacitat de treball en equip, habituada a treballar en un ambient dinàmic i multicultural.
● Es valoraran coneixements en els diferents instruments de finançament de la recerca a nivell autonòmic, nacional i europeu.

Experiència:

● Es valorarà experiència en gestió econòmica de projectes en l’àmbit públic.

Com aplicar?

Les persones interessades hauran d’enviar el seu CV mitjançant el formulari web que trobareu a la part inferior de l’oferta.

Deadline 27/04/2023


Principis d’OTM-R respecte el procés de selecció:

El CVC està compromès amb la contractació oberta, transparent i basada en el mèrit (OTM-R) per a qualsevol candidat potencial, en tots els nostres processos. L'any 2015 vam rebre l'acreditació Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R). Mitjançant un procés extens i continu, millorem el condicions i oportunitats a CVC. Amb aquestes accions, el CVC es compromet amb els principis de la Carta Europea de l'Investigador, així com amb el Codi de conducta per a la contractació d'investigadors. Podeu trobar més informació a través d’aquest enllaç.

Aquest projecte ha estat finançat per:

In reference to Article 121 (Personnel Regulations) of the Public Sector Procedures Law 40/2015, dated 1 October 2015, candidates from the Generalitat de Catalunya and the Universitat Autònoma de Barcelona, as entities of the consortium, will have preference.

En referència a l’Artícle 121 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, de règim de personal, tindran preferència les candidatures provinents de l'administració de la Generalitat de Catalunya i de la UAB com a entitats consorciades.