Intel·ligència artificial i models de llenguatge: el cas del ChatGPT i l’impacte a les nostres feines

Intel·ligència artificial i models de llenguatge: el cas del ChatGPT i l’impacte a les nostres feines | Conferència 2 del cicle "Intel·ligència artificial: revelant impactes socials"

En els darrers mesos, els models de llenguatge basats en aprenentatge automàtic, com ara el ChatGPT, han esdevingut el tema conversa de totes les nostres sobretaules i també de molts llocs de treball. Les possibilitats que ofereix aquesta tecnologia ens permet poder demanar de manera natural coses ben diverses, des de la creació d’un pla de viatge per a les vacances fins a programar un ordinador en el nostre llenguatge favorit, o generar un examen de literatura catalana amb les seves respostes. En aquesta conferència ens endinsarem en els models de llenguatge i ens aproximarem a conèixer-ne el funcionament bàsic. Però, per esbrinar-ne el potencial impacte social, també plantejarem les preguntes essencials següents: Quins són els límits dels models de llenguatge actuals, i quina és l’evolució que se n’espera en els propers anys? Com afectarà la manera en què aprenem i avaluem els aprenentatges fent servir eines com ara el ChatGPT? Quin serà l’impacte en les tasques de les feines actuals? I de manera més general: Quin impacte s’espera que tindrà aquesta tecnologia i la resta de la IA en el mercat laboral?

Aquesta xerrada forma part del cicle de conferències "Intel·ligència artificial: revelant impactes socials", coordinat pel CVC, a les Biblioteques de Barcelona. Podeu consultar la resta de sessions aquí: https://www.cvc.uab.es/blog/2023/10/06/cicle-de-conferencies-intelligencia-artificial-revelant-impactes-socials/