Intel•ligència artificial generativa i art: les màquines són creatives?

Intel•ligència artificial generativa i art: les màquines són creatives? | Conferència 3 del cicle "Intel·ligència artificial: revelant impactes socials"

Els models generatius són eines d’IA amb què és possible crear noves imatges o modificar les existents aprenent els patrons i les estructures subjacents en les dades d’entrenament. Els models generatius es poden aplicar, per exemple, per generar dissenys artístics, logotips, textures i patrons, i proporcionar inspiració als dissenyadors. Però, a més a més, els models generatius poden transferir l’estil d’una imatge a una altra, creant interpretacions artístiques de fotografies o transformant imatges perquè coincideixin amb l’estil de les obres d’art famoses. Poden generar imatges, però també vídeos, amb un alt nivell de realisme o bé amb un alt nivell d’abstracció. Això obre la porta a moltes preguntes en un camp que, fins ara, només identificàvem en l’ésser humà com a creador. Però quin impacte social comporta aquesta tecnologia? Qui és ara l’autor? I el propietari de l’obra generada i els drets intel•lectuals i d’explotació? Quin paper té la màquina com a artista (si és que la pregunta té cap sentit)? I què passa ara amb la famosa dita «si no ho veig, no ho crec»? En què i en qui podem confiar? 

Aquesta xerrada forma part del cicle de conferències "Intel·ligència artificial: revelant impactes socials", coordinat pel CVC, a les Biblioteques de Barcelona. Podeu consultar la resta de sessions aquí: https://www.cvc.uab.es/blog/2023/10/06/cicle-de-conferencies-intelligencia-artificial-revelant-impactes-socials/