Intel•ligència artificial al volant: com transforma la mobilitat humana la conducció autònoma?

Intel•ligència artificial al volant: com transforma la mobilitat humana la conducció autònoma? | Conferència 6 del cicle "Intel·ligència artificial: revelant impactes socials"

El futur de la mobilitat s'entreveu com un horitzó radicalment diferent de l'actual, no només pel que fa a l'evolució dels vehicles, sinó especialment pel que fa a la dinàmica de les ciutats i la concepció de la mobilitat. Assistim a un canvi de paradigma en el món de la mobilitat, on emergeix amb força un nou concepte: la mobilitat autònoma. Però, què és exactament? En quin estat de desenvolupament es troba el vehicle autònom actualment? Com aconseguim que un vehicle funcioni sense conductor? Aquesta xerrada explorarà totes aquestes preguntes.  

Aquesta xerrada forma part del cicle de conferències "Intel·ligència artificial: revelant impactes socials", coordinat pel CVC, a les Biblioteques de Barcelona. Podeu consultar la resta de sessions aquí: https://www.cvc.uab.es/blog/2023/10/06/cicle-de-conferencies-intelligencia-artificial-revelant-impactes-socials/