Portal Transparència

En compliment de la Llei 19/2014 de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, publicada al DOGC núm. 6780, s'ha obert aquest apartat a la nostra web, on trobareu tota la informació sobre el Centre de Visió per Computador (d'ara en avant CVC) per fer efectiu el principi de transparència i les obligacions en matèria de publicitat activa derivada d'aquesta Llei.

El CVC, compromès amb la transparència i conscient de la seva responsabilitat d'oferir informació actualitzada de les seves activitats al mateix organisme i al públic en general, posa a la vostra disposició tota una sèrie de documents que, per altra banda, en una gran proporció, ja formaven part de les dades que sobre el CVC han estat incloses en la nostra pàgina web des de l'inici de la seva publicació.

Data de la darrera actualització de la documentació: 11/01/2022

Sol·licitud d'informació

Podeu fer-nos arribar els vostres comentaris, preguntes, queixes i suggeriments sobre les activitats del CVC i els nostres serveis a través del correu transparencia@cvc.uab.cat