Promotor/a Xarxa RDI en Intel·ligència Artificial

Promotor/a Xarxa RDI en Intel·ligència Artificial

Referència: 20221223_RDI-IA

La Xarxa d’RDI en Intel.ligència Artificial s’ha creat aquest any 2022 gràcies al finançament de l’AGAUR (Generalitat de Catalunya) i representarà el sector de la Innovació en Intel.ligència Artificial (IA) a Catalunya, amb ànim de consolidar l’ecosistema català d’IA i posicionar el territori com un hub líder de recerca i innovació d’IA del sud d’Europa, articulant la interacció entre els actors científics i teixint llaços amb el sector empresarial, generant impacte sòcio-econòmic.

La Xarxa RDI-IA té com a missió dotar l’ecosistema català d’IA de mecanismes de transferència tecnològica i de valorització del coneixement generat a les universitats i centres de recerca i tecnològics, seguint paradigmes d’innovació oberta on participin els diferents agents del sistema i generant dinàmiques de co-innovació amb les empreses de l'ecosistema amb una proposta de valor enfocada a l'àmbit de la intel·ligència artificial.

La Xarxa està formada per més de 25 grups de recerca de 16 institucions diferents. També compta amb entitats adherides formades pels principals actors de l’ecosistema d’intel·ligència artificial del territori.

La Xarxa està liderada pel Consorci Centre de Visió per Computador, centre de recerca vinculat a la Universitat Autònoma de Barcelona.

Amb ànim d’impulsar la Xarxa, cerquem una figura promotora per:

Funcions principals:

● Suport a la coordinació de la Xarxa RDI-IA
● Identificació i seguiment dels resultats de recerca generats dels grups de recerca de la Xarxa
● Suport en el desenvolupament d’estratègies de protecció i explotació de la propietat intel·lectual dels resultats de recerca identificats
● Suport en el procés de valorització i en el pla de comercialització de les diferents tecnologies per apropar-les a mercat
● Prospecció de mercats, elaboració de plans de comercialització, suport en el disseny de plans de negoci, cerca de llicenciataris
● Suport en la definició d’activitats “science push” per afavorir la creació de noves empreses de base tecnològica
● Contactar amb empreses innovadores del territori en l’àmbit de la Intel·ligència artificial per incrementar el contacte dels grups amb la indústria del territori i facilitar les col·laboracions
● Suport en la definició i execució d’un programa de formació en Emprenedoria
● Identificar necessitats i organitzar formació específica sobre valorització i transferència.- Assessorament a membres de la Xarxa en el procés de valorització i transferència. Coordinació amb les OTRI de les entitats membres de la Xarxa
● Identificar i coordinar els serveis de suport al desenvolupament, validació i acompanyament oferts per la Xarxa a grups interns i externs.

Requisits de la persona candidata:

● Titulació de llicenciatura en enginyeria, ciències de la computació o similar
● Es tindran en compte també llicenciatures en econòmiques, administració d’empreses o similars
● Es valorarà positivament màster en administració d’empreses o d’emprenedoria i gestió de la innovació
● Experiència en la gestió i implementació de projectes de I+D+i, projectes de transferència tecnològica, creació de start-ups
● Nivell alt escrit i parlat de català, castellà i anglès

Experiència:

● Experiència mínima de 2 anys en l’àmbit de la promoció de Projectes innovadors en l’ecosistema de recerca i Emprenedoria català
● Experiència en la gestió de la innovació i en la creació d’start-ups – spin-off o similar
● Experiència en transferència tecnològica: gestió de la IP i en activitats jurídiques
● Experiència en activitats de desenvolupament empresarial; activitats comercials i d’estratègia de negoci
● Coneixements en gestió de Projectes i programes de col.laboració entre la recerca i al indústria
● Coneixements del sector de la Intel.ligència artificial i de les tecnologies digitals avançades, en general.

Competències:

● Persona motivada amb capacitat de treball en equip
● Orientada a resultats
● Amb habilitat de gestió de relacions interpersonals
● Amb iniciativa i pro-activitat
● Organització i planificació de la feina
● Capacitat analítica i de síntesis

Condicions contractuals:

● La posició estarà ubicada al Centre de Visió per Computador, al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona (Cerdanyola del Vallès)
● Oferim un contracte indefinit per activitats científico-tècniques (Llei 17/2022 de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació) vinculades al projecte i durada pressupostària
● Jornada completa (37,5 hores setmanals) amb flexibilitat horària que permet conciliar la vida laboral i personal
● Treball in situ 3 dies a la setmana per coordinar-se amb la resta de l’equip (fins a dos dies de teletreball)
● Salari: oferim un sou competitiu proporcional a les qualificacions i experiència del candidat i segons les taules salarials de la entitat
● Data prevista d’inici: ASAP

Com aplicar?

Les persones interessades hauran d’enviar el seu CV mitjançant el formulari web que trobareu a la part inferior de l’oferta. Aquesta convocatòria romandrà oberta fins que se seleccioni la candidatura adient.

Procés de contractació:

El CVC està compromès amb la contractació oberta, transparent i basada en el mèrit (OTM-R) per a qualsevol candidat potencial, en tots els nostres processos. L'any 2015 vam rebre l'acreditació Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R). Mitjançant un procés extens i continu, millorem el condicions i oportunitats a CVC. Amb aquestes accions, el CVC es compromet amb els principis de la Carta Europea de l'Investigador, així com amb el Codi de conducta per a la contractació d'investigadors.

Podeu trobar més informació en aquest link

En referència a l’Artícle 121 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, de règim de personal, tindran preferència les candidatures provinents de l'administració de la Generalitat de Catalunya i de la UAB com a entitats consorciades.