Open Day 2024 at CVC

Once a year, the Computer Vision Centre organises an Open Day. On this day, everyone interested in computer vision and artificial intelligence is encouraged to visit our facilities to find out more about what we do and how we contribute to society. This year, the event took place on Wednesday, May 8, and there were two-time slots to choose from. A morning and an afternoon shift of 90 minutes each designed for the attendees to get acquainted with the work currently undertaken by CVC researchers.

Our call resounded upon students and gathered about 60 of them deeply interested in getting to know more about computer vision, the fields in which it is applied, and the main projects and lines of research directly by the hands of our researchers and technical staff. Attendees could also discover the training and career opportunities we offer at the centre, which are, among others: TFGs, internships, Master’s and PhD programmes.

The event opened with an overview of the centre. Laura Martín, of Marketing and Communications, introduced the mission and the objectives that the CVC pursues so that those unfamiliar with the centre can recognise us as a leading non-profit organization dedicated to research and development within the field of computer vision. Afterwards, attendees visited the facilities while CVC’s research and technical staff explained their research lines and projects illustrating their work with interactive experiences such as generative art from facial expressions, age prediction or sketch to image demonstrations. 

Dr Debora Gil and Dr Carles Sánchez, working in Interactive and Augmented Modelling, explained how AI contributes to medicine. They talked about virtual bronchoscopy and showed participants a software that allows the planning of biopsy interventions to reach pulmonary lesions.

Dr Javier Vazquez and Gemma Roselló Fontanals, working in Colour in Context and Neuro Computation and Biological Vision, showed CVC’s colour laboratory and explained some of the experiments and tests that can be performed in this lab.

And, Coen Antens head of the Innovation Unit, explained a demo that CVC students did at a hackathon for the last edition of MWC. This demonstration uses advanced computer vision and AI generative models to go from lip reading to image generation. 

Furthermore, several PhD students and interns contributed to the Open Day explaining their research projects and giving tips to the students, which are likely to become future researchers. They were: 

👉 Alex Gómez-Villa
👉 Guim Casadellà
👉 Adrià Molina
👉 Héctor Laria
👉 Pau Torras
👉 Artemis Llabres

Read more

2024 International Women’s Day celebration at CVC

At CVC, we stand firm in our commitment to promoting equality, not only on significant dates such as February 11th (International Day of Women and Girls in Science) and March 8th (International Women’s Day) but every single day. Our initiatives are handled through an intersectional lens, ensuring inclusivity and diversity in all we do. 💜 … Read more

Intel•ligència artificial i biblioteques públiques: la transformació digital entre llibres i algoritmes

Actualment, vivim un canvi social profund: una transformació digital que afecta tots els aspectes de la nostra vida. Particularment, les biblioteques públiques són protagonistes d’una evolució de paradigma i un procés de reformulació, on la IA proporciona diversos camins per lligar el coneixement en suport físic -la clàssica visió, que podem anomenar “Gutenberg”- amb el … Read more

Intel•ligència artificial al volant: com transforma la mobilitat humana la conducció autònoma?

El futur de la mobilitat s’entreveu com un horitzó radicalment diferent de l’actual, no només pel que fa a l’evolució dels vehicles, sinó especialment pel que fa a la dinàmica de les ciutats i la concepció de la mobilitat. Assistim a un canvi de paradigma en el món de la mobilitat, on emergeix amb força … Read more

Intel•ligència artificial i computació quàntica: quina és la promesa quàntica?

En aquesta xerrada intentarem contrarestar l’aclaparadora i nociva propaganda de l’anomenada supremacia quàntica. Primerament farem una posada en comú sobre què intenta descriure la física quàntica i exemplificarem certs fenòmens quàntics. Després, discutirem sobre una nova classe de tecnologies que aprofiten aquests fenòmens quàntics i posarem l’accent en quin és l’estat actual. Finalment, parlarem de … Read more

Intel•ligència artificial i sostenibilitat: quines oportunitats i reptes ambientals encarem?

Un ús responsable de la IA té un potencial important per crear un impacte positiu en el medi ambient, preparant el camí cap a un futur més sostenible i respectuós en àrees com ara el canvi climàtic, la integració d’energies renovables, la vigilància ambiental, la gestió de residus, la conservació de l’aigua, la protecció de … Read more

Intel•ligència artificial generativa i art: les màquines són creatives?

Els models generatius són eines d’IA amb què és possible crear noves imatges o modificar les existents aprenent els patrons i les estructures subjacents en les dades d’entrenament. Els models generatius es poden aplicar, per exemple, per generar dissenys artístics, logotips, textures i patrons, i proporcionar inspiració als dissenyadors. Però, a més a més, els … Read more

ExperimentaAI project awarded the AI Dissemination Prize by the Catalan Association of Artificial Intelligence

The Catalan Association of Artificial Intelligence (ACIA) has awarded the “AI dissemination award” to the ExperimentAI project, a scientific dissemination initiative, coordinated by the CVC and co-funded by the Spanish Foundation for Science and Technology (FECYT) – Ministry of Science, Innovation and Universities. This project aims to bring artificial intelligence and computer vision closer to … Read more

ExperimentAI finalitza amb 170 participants i 23 experts per experimentar i reflexionar sobre intel·ligència artificial a les biblioteques públiques

ExperimentAI, el projecte de divulgació científica centrat aproximar la intel·ligència artificial (IA) i la visió per computador al públic general, ha finalitzat amb èxit la seva segona edició. Aquesta iniciativa, desenvolupada pel Centre de Visió per Computador (CVC), centre CERCA de la Universitat Autònoma de Barcelona i cofinançada per la Fundació Espanyola per la Ciència … Read more

Intel·ligència artificial i models de llenguatge: el cas del ChatGPT i l’impacte a les nostres feines

En els darrers mesos, els models de llenguatge basats en aprenentatge automàtic, com ara el ChatGPT, han esdevingut el tema conversa de totes les nostres sobretaules i també de molts llocs de treball. Les possibilitats que ofereix aquesta tecnologia ens permet poder demanar de manera natural coses ben diverses, des de la creació d’un pla … Read more